Podpora

Anketa

Máte dostatok informácií o nás a našich riešeniach ?

Podpora

Rozšírená podpora IT riešení

Zaisťujeme podporu riešení implementovaných v rámci implementačných projektov alebo projektov systémovej integrácie. Naša podpora môže alebo nemusí obsahovať produktovú podporu jednotlivých komponentov/produktov od jednotlivých dodávateľov. V každom prípade rozšírená podpora ide nad rámec klasickej podpory produktovej, ktorá je síce nutnou podmienkou, ale rozšírená podpora pridává podporu celého řiešenia, ktoré je z jednotlivých produktov zložené.

Podpora s charakterom opakovaných činností – max. 10 hod./mes. – 150€,- / mes
Konzultačná podpora – max. 10 hod./mes – cca 200€,- / mes.
 

min_win_quicksupport.jpg

Vzdialená podpora 
cez Internet


Hore uvedené rozsahy podpory a tomu odpovedajúce ceny sú iba orientačné, konkrétnu zmluvu a jej rozsah podpory je možno ušíť na mieru a na prianie zákazníka.

Hodinová sazba  –  cca 70€  (nad rámec paušálnych hodín)

 

Zverená správa sietí a systémov

Zaisťujeme kompletný outsourcing IT infraštruktúry malých a stredných firiem bez ohľadu na to, či sme IT technologie predtým dodávali alebo ich dodal niekto iný. Nezáleží tiež a tom, či sa jedná o nový systém, nebo o systém, ktorý bol už nejakú dobu provádzkovaný. Záleží iba na požiadavkách zákazníka.
 Iniciaciu servisných služieb vždy predcháza audit IT infraštruktury, zisťovanie histórie doterajšej prevádzky a požiadaviek na zaistenie správy alebo podpory.  • správa serverov na platformách Windows. Orientácie aj na firewall, antispam, file server, VPN riešenia
  • Zabezpečíme správu  virtualizovanej infraštruktúry na hlavných virtualizačných technológiach.
  • prevádzka a správa  Directory services
  • prevádzka  a správa aplikácí, aplikačný support
  • správa sieťových prvkov
  • monitoring spravovaných systémov a služieb
  • správa Databázových systémov
Podpora FIS
© 2011. KAnet. All rights reserved. Mapa stránky | Powered by Kentico CMS for ASP.NET