Anketa

Máte dostatok informácií o nás a našich riešeniach ?
ELPoz | PozMap | LHE | Lovec | EVPol | EVNar | Požičovňa
Pre potreby jedneho s našich top klientov bol vytvorený softwérový produkt na Grafickú reprezentáciu mapových dát.
Software bol vyvijaný v spolupráci so spol. Topol software. 

 Základnou úlohou je zobrazenie máp LHP, KU, UE a ortofotomáp podľa veľkého množstva výberov a kritérií.

pozmap1.JPG 
Software dokáže generovať rôzne prieniky GIS mapových vrstriev. Jednym z prienikov software PozMap2 je aj výstup pre iný náš softwérový produkt ELPoz. Tento sa používa na import dát pre už spomínaný software ELPoz. 

prienik.JPG

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na cez našu kontaktnú stránku 

© 2011. KAnet. All rights reserved. Mapa stránky | Powered by Kentico CMS for ASP.NET