Anketa

Máte dostatok informácií o nás a našich riešeniach ?
ELPoz | PozMap | LHE | Lovec | EVPol | EVNar | Požičovňa
Softwérový produkt Lovec slúži na evidenciu lovu, chovu zveri  pre potreby poľovných hospodárov. Demo verzia je umiestnená na našej stránke. 
Jeho hlavnou prednosťou je skĺbiť množstvo rôznej evidencie poľovného hospodára a vytvoriť tak jednotný nástroj na zjednodušenie ich každodennej agendy.    
Z evidencie môžme spomenúť napr evidenciu členov, povoleniek k odstrelu zveri, evidencia lovu zveri, plánovanie chovu a lovu a mnoho dalších ako evidenciu úhynu, spoločných polovačiek, bezplatne ponechanej diviny ...  
Samozrejmosťou budú výstupy pre Lesné úrady podľa platných noriem a zákonovm tlač zoznamov vydaných značiek, povoleniek ...

downloads.png

Pre bližšie info pozrite náhľady :

                                                                                                                          Download testovacej verzie


hospodar1.JPG 

Pre bližšie kliknite sem. alebo nás kontaktujte na:

Tel.: +421 918 394 876,  +421 904 535745

E-mail: software@kanet.sk  alebo pizur@kanet.sk


© 2011. KAnet. All rights reserved. Mapa stránky | Powered by Kentico CMS for ASP.NET