Anketa

Máte dostatok informácií o nás a našich riešeniach ?
ELPoz | PozMap | LHE | Lovec | EVPol | EVNar | Požičovňa

Softvérový produkt „LHE“  bol vytvorený pre odborných lesných  hospodárov  za účelom uľahčenia zjednodušenia práce pri evidovaní ťažby,  obnovy lesa  a ostatných evidencií . Zahŕňa všetky potrebné výstupy pre Okresné úrady podľa aktuálnej vyhlášky o LHE č. 297/2011  Z. z . Výstupy je možné odovzdávať v tlačovej ale aj v elektronickej podobe.

Medzi hlavné časti aplikácie patrí:
• Zoznam porastov PSL – Programu starostlivosti o Les
• Porastové karty 
o Evidencia ťažby dreva a holín
o Evidencia obnovy lesa
o Evidencia  pestovnej činnosti a ostatných výkonov                                           
 Demo verzia je umiestnená na našej stránke. 
• Ročná evidencia výkonov v lesných porastoch
• Ročná evidencia ochrany lesa a lesotechnických meliorácií
o  A) Vykonané ochranné a obranné opatrenia
o  B) Poškodenie evidované v hektároch
o  C) Výskyt škodlivých činiteľov v lesných škôlkach
o  D) Požiare v lesných porastoch
• Bilancia holín
• Bilancie ťažieb podľa JPRL
• Karta pôvodu porastu
Download testovacej verziedownloads.png
 

Pre bližšie info pozrite náhľady :

 tazba.JPG

                                                                                                                        
zalesn.JPG

opatrenia.JPG

 

bilancia.JPG

Pre bližšie kliknite sem. alebo nás kontaktujte na:

Tel.: +421 918 394 876,  +421 904 535745

E-mail: software@kanet.sk  alebo pizur@kanet.sk

 

© 2011. KAnet. All rights reserved. Mapa stránky | Powered by Kentico CMS for ASP.NET