Anketa

Máte dostatok informácií o nás a našich riešeniach ?
ELPoz | PozMap | LHE | Lovec | EVPol | EVNar | Požičovňa
Software EVNar - Evidencia náradia a zariadení bol pôvodne vytvorení pre konkrétne využitie a to evidenciu výpôžičiek a vrátení náradia a zariadení v stredne veľkej  spločnosti. Software bol vytvorený na báze Klient- server vzhľadom k požiadavke zákazníka mať k nemu prístup odkiaľkoľvek cez Internetový prehliadač. Môže byť bez problémov prevádzkovaný na vašej doméne. Ak nemátge doménu vieme zabezpečiť hosting webaplikácie.

Aplikácia je koncipovaná aby nemohlo dôjsť k zneužitiu a má nastavené kontrolné mechanizmy pri evidencií výpôžiček ako aj vrátení. V prípade požiadavky na potvrdenie schválenia  prebieha schvalovací proces  aby sa mohlo opäť požičať.

Na spravovanie má administrátor aplikácie možnosť využiť rôzne nastavernia ako členenie na org. jednotky, skupiny náradia pridelovanie prístupových práv na rôzne operácie..

Webaplikácia je vytvorená ako univerzálna pre rôznych zákazníkov s možnosťou doprogramovať aj iné funkcie podľa potrieb budúcich klientov.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na cez našu kontaktnú stránku 
Pre bližšie informácie o cenách kliknite na tento link pre presmerovanie na náš eShop

   
© 2011. KAnet. All rights reserved. Mapa stránky | Powered by Kentico CMS for ASP.NET