Anketa

Máte dostatok informácií o nás a našich riešeniach ?

Štrukturované kabeláže

Vkabelaz.jpg súčasnej dobe, kedy je prenos dát jedným z najdôležitejších atribútov doby, dostávajú sa do popredia počítačové siete ako nevyhnutný komunikačný prostriedok pričom ich úloha je nezastupiteľná a stávajú sa úplnou samozrejmosťou.

Rozvody počítačovej siete delíme na 2 hlavné skupiny:
horizontálnu a vertikálnu časť.

Vertikálne rozvody spájajú rozvádzače a komponenty siete medzi jej jednotlivými časťami (poschodia, budovy, mestá, atď.) a tvoria tak „chrbticu" celého systému. Na túto funkciu sa využíva hlavne optický kábel.

Horizontálne rozvody sú rozvody od rozvádzačov k jednotlivým prípojným miestam za použitia hlavne FTP alebo UTP káblov.

Horizontálne rozvody

Štruktúrovanou kabelážou je možné prispôsobiť sa takmer k všetkým zmenám v organizácii (morálna životnosť je odhadovaná na viac ako 15 rokov). V priemyselne rozvinutých krajinách dochádza v organizáciách podľa štatistických údajov k 30% zmenám/rok.


strukturovana-kabelaz.pngVýhody štruktúrovaného káblového systému:
  • nadčasovosť - vývoj nových technológii je výlučne na báze UTP, FTP,
  • optimálna diagnostika a riadenie,
  • spoľahlivosť riešenia zabezpečuje samostatný prívod ku každému prípojnému miestu,
  • rýchla korekcia a detekcia porúch,
  • podstatne nižšie náklady na počet zmien v čase oproti iným kabelážnym systémom,
Firma KaNET, v súlade so svetovým trendom budovania kabelážnych rozvodov realizuje kabelážny systém Molex, Signamax či LYNX Cabling System . Uvedený kabelážny systém má otvorenú architektúru, umožňujúcu pripojenie zariadení od ľubovoľného výrobcu a je univerzálne použiteľný na prenos hlasových, dátových a obrazových signálov.
Vertikálne rozvody

Pre prenos informácií optickým vláknom bol rozhodujúcim objavom poznatok anglického fyzika J. Tyndalla, že svetlo je vedené dielektrickým prostredím. Desiatky rokov zostal tento poznatok nevyužitý hlavne preto, lebo svetlo bolo pri prechode prostredím silne tlmené. Dynamika vývoja vlákien nastáva od roku 1966, kedy sa našli riešenia na elimináciu optických strát. Od tohoto obdobia sme v tejto oblasti svedkami takého prudkého nárastu technológii, že v súčasnej dobe patrí optické vlákno medzi najprogresívnejšie a najdokonalejšie prenosové média.


Prednosti optických systémov pre prenos informácií v porovnaní s doteraz najviac používanými systémami s kovovými prvkami sú:
  • širšie frekvenčné pásmo - nižšie materiálové náklady,
  • väčšia vzd. medzi zosilňovačmi - vysoká prenosová kapacita,
  • nižše náklady na kanál/km - imunita proti presluchom,
  • galvanické oddelenie vstupu od výstupu - podstatne nižšie straty,
  • úplná odolnosť proti cudzím elmag. poliam atď.
Molex aj Signamax či LYNX Cabling System obsahuje všetky druhy káblov a komponentov optického kabelážneho systému. Samozrejmosťou je súlad so všetkými normami a odporučeniami.

solarix.jpg  signamax.gif LYNX.png
© 2011. KAnet. All rights reserved. Mapa stránky | Powered by Kentico CMS for ASP.NET