Anketa

Máte dostatok informácií o nás a našich riešeniach ?

Aktuality / Windows 8 má nižšiu spotrebu pamäti ako Windows 7

Windows 8 má nižšiu spotrebu pamäti ako Windows 7

7. 11. 2011

Spoločnosť Microsoft na konci týždňa zverejnila bližšie informácie o technológiách, ktoré používa k znižovaniu spotreby pamäte v novej verzii Windows 8 a ktoré podľa prezentovaných informácií umožňujú znížiť spotrebu pamäti oproti Windows 7. Microsoft okrem iného používa dve zaujímavé techniky, deduplikovanie pamäte a spájanie často využívaných dát, okrem toho tiež optimalizoval služby.

Spoločnosť Microsoft na konci týždňa zverejnila bližšie informácie o nových technológiách, ktoré používa k znižovaniu spotreby pamäte v novej verzii Windows, Windows 8.

Vo viacerých scenároch by podľa Microsoftu mal mať Windows 8 nižšiu spotrebu pamäti ako Windows 7.

Steven Sinofsky, šéf vývoja Windows, na septembrovej konferencii Build napríklad porovnával spotrebu pamäti Windows 7 a 8 na netbooku s 1 GB pamäti s desktopom a jedinou spustenou aplikáciou, Task Managerom. Kým vo Windows 7 bolo k dispozícii 609 MB zostávajúcej pamäte, vo Windows 8 až 733 MB.

Aktuálne Microsoft popísal celkom päť technológií, ktoré používa na znižovanie spotreby pamäte samotného operačného systému ale tiež v ňom spustených aplikácií.
Deduplikovanie pamäte
Najzaujímavejšou je deduplikovanie pamäte s rovnakým obsahom, ktoré Microsoft označuje ako "memory combining". Manažér pamäte vo Windows 8 identifikuje bloky pamäte s rovnakým obsahom a následne udržiava iba jednu ich kópiu, na ktorú odkazujú všetky pôvodné výskyty.

Ak niektorý proces do tejto pamäte zapisuje, Windows 8 preňho vytvorí vlastnú kópiu. Všetko sa samozrejme realizuje transparentne pre procesy a aplikácie.

Deduplikovanie pamäte sa využíva zvyčajne napríklad v serveroch pre virtualizáciu, kde vo viacerých VM beží rovnaký operačný systém s rovnakými dátami v pamäti. Podľa Microsoftu je deduplikácia účinná ale aj na osobnom počítači, napríklad pre elimináciu aplikáciami alokovanej ale ešte nevyužívanej pamäte. Reálne má podľa Microsoftu ušetriť desiatky až stovky MB pamäte, v závislosti na spustených aplikáciách.
Spojenie často využívaných dát
Druhou zaujímavou technikou je optimalizácia jednotlivých Windows komponentov tak, aby kód a dáta, ktoré sa najčastejšie využívajú, boli v pamäti čo najbližšie k sebe, a naopak málo využívaný kód a dáta boli ukladané na iných miestach.

Keďže operačný systém spravuje pamäť po stránkach o veľkosti 4 KB, pri premiešaní sa často a málo využívaných dát sú v pamäti zbytočne držané aj málo využívané dáta a kód, ak sa nachádzajú v stránkach aj s často využívanými dátami.

Pri čo najlepšom rozdelení dát na často a málo využívané môže operačný systém držať vo fyzickej pamäti menej dát bez negatívneho dopadu na výkon a tým znížiť efektívnu spotrebu pamäte.
Optimalizácia služieb
Vo Windows 8 Microsoft optimalizoval aj služby. Oproti Windows 7 odstránil 13 služieb, ďalší nešpecifikovaný počet zmenil z automaticky štartovaných na manuálne spúšťané alebo spúšťané na požiadanie, napríklad služby Plug and Play a Windows Update.

Okrem toho vo Windows 8 pridal ale nové služby, iba dve z nich sú ale spúšťané automaticky pri štarte.
Šetrenie na desktope
Ďalšia technika šetrenia sa týka len užívateľov, ktorí budú využívať len užívateľské rozhranie Metro bez žiadnej spustenej aplikácie pre štandardné desktopové prostredie.

V takomto prípade Windows 8 neinicializuje komponenty potrebné pre klasické desktopové prostredie a ušetrí pamäť, v aktuálnej vývojovej verzii približne 23 MB.
Prioritizácia pamäte
Poslednou predstavenou novou technológiou je umožnenie lepšej prioritizácie pamäti.

Aplikácie majú vo Windows 8 možnosť označiť časti pamäte za pamäť s nízkou prioritou, ktorú pravdepodobne nebudú už vôbec alebo v blízkej budúcnosti potrebovať.

V prípade potreby uvoľnenia fyzickej pamäte bude Windows 8 prednostne z fyzickej pamäte uvoľňovať takúto pamäť s nízkou prioritou a menej pravdepodobne tak uvoľní dáta potrebné v blízkej budúcnosti.
© 2011. KAnet. All rights reserved. Mapa stránky | Powered by Kentico CMS for ASP.NET