Anketa

Máte dostatok informácií o nás a našich riešeniach ?

Aktuality / Nová aktualizácia aplikácie LOVEC 1.8.20

Nová aktualizácia aplikácie LOVEC 1.8.20

8. 8. 2017

Nová aktualizácia obsahuje:

Do verzie pribudla možnosť v evidencii uhynutej zveri vybrať a priradiť značku pre nájdenú uhynutú zver.
Nemusíte samozrejme značku pridávať ak to nie je potrebné. Pre kontrolu vydanej značky bol upravený zoznam vydaných značiek v karte poľovníka, kde je vidieť ktorá značka bola použitá pre úhyn.
Vo verzii zároveň pribudla nová tlačová zostava „Evidencia vydaných a použitých značiek“
Bližšie informácie o software nájdete v sekcií Vývoj software/LOVEC.

© 2011. KAnet. All rights reserved. Mapa stránky | Powered by Kentico CMS for ASP.NET