Anketa

Máte dostatok informácií o nás a našich riešeniach ?

Aktuality / Nová aktualizácia aplikácie LHE 3.0.14

Nová aktualizácia aplikácie LHE 3.0.14

22. 3. 2020

vo Verzií  3.0.14
1.V súhlase na ťažbu – pri druhu ťažby hrúbie z prerezávky bolo zmenené aby sa nemusela zadávať
Špecifikácia obdobne ako to je pri mimoriadnej ťažbe.
2. Pri zadávaní nového záznamu spracovania kalamity náhodnou ťažbou bola pridaná funkcia automatického
doplnenie čísla súhlasu do nahlásenia kalamity. Prípade ak súhlasov je viac tak do záznamu nahlásenia danej
kalamity budú pridané všetky Súhlasy zo všetkých záznamov spracovania danej kalamity.
3. Bola pridaná nová tlačová zostava „Hlásenie kalamity“ v členení JPRL - dátum vzniku kalamity - dátum
spracovania a koľko ostáva spracovať a čísla súhlasov na ťažbu .
....

1.V súhlase na ťažbu – pri druhu ťažby hrúbie z prerezávky bolo zmenené aby sa nemusela zadávať
Špecifikácia obdobne ako to je pri mimoriadnej ťažbe.
2. Pri zadávaní nového záznamu spracovania kalamity náhodnou ťažbou bola pridaná funkcia automatického
doplnenie čísla súhlasu do nahlásenia kalamity. Prípade ak súhlasov je viac tak do záznamu nahlásenia danej
kalamity budú pridané všetky Súhlasy zo všetkých záznamov spracovania danej kalamity.
3. Bola pridaná nová tlačová zostava „Hlásenie kalamity“ v členení JPRL - dátum vzniku kalamity - dátum
spracovania a koľko ostáva spracovať a čísla súhlasov na ťažbu .
4. Bol upravený modul Ťažba – ak sa prekročí stanovený limit náhodnej ťažby za všetky roky + nahlasovaná
kalamita oproti zásobe v percentách (15%) musí OLH nahodiť aj dátum nahlásenia. Zároveň to musí nahlásiť
príslušnému Lesnému úradu. Program ho na to automaticky upozorní. Zároveň sa záznam nahlásenia danej
kalamity zablokuje a nedovolí nahodiť následné spracovanie kalamity. Ako náhle dostane Odborný lesný
hospodár súhlas z Lesného úradu, že môže ťažiť nastaví si v zázname nahlásenia, že je povolená ťažba
a môže bežne vytvárať záznamy spracovania kalamity náhodnou ťažbou.
V prípade že súhlas z Lesného úradu bude zamietavý bude môcť iba zlikvidovať nahlásenú kalamitu
záznamom Náhodnou ťažbou – Ponechaním pri pni.
....

Bližšie informácie o software nájdete v sekcií Vývoj software/LHE. Alebo priamo v pdf informačnom súbore Čo je nové
 
© 2011. KAnet. All rights reserved. Mapa stránky | Powered by Kentico CMS for ASP.NET