Anketa

Máte dostatok informácií o nás a našich riešeniach ?

Aktuality / Rozšírenie aplikácie ELPoz o modul - Pozemkové spoločenstvá

Rozšírenie aplikácie ELPoz o modul - Pozemkové spoločenstvá

23. 5. 2013

Nový modul poskytuje výstupy pre právne a neprávne subjekty na ktoré sa vzťahuje nový zákon 97/2013 Z. z. zákon o pozemkových spoločenstvách.
Sú to subjekty ktoré musia podľa §18 viesť zoznam podielnikov a sú povinné každoročne do 31. marca zaslať obvodnému lesnému úradu zoznam aktualizovaný k 31. decembru predchádzajúceho roka.

Rozširujúci modul  software veľmi uľahčí zabezpečiť túto povinnosť a ešte mnohé iné funkcie okrem tlače zoznamu (aj do elektronickej podoby).
Pracuje sa už napr. na : tlači Prezenčných listín, Hlasovacích lístkov, Pozvánok, Obálok a pod... Funkcie sa budú ďalej rozširovať podľa požiadaviek.

Bližšie informácie o software nájdete v sekcií Vývoj software/ELPoz.
© 2011. KAnet. All rights reserved. Mapa stránky | Powered by Kentico CMS for ASP.NET