Anketa

Máte dostatok informácií o nás a našich riešeniach ?

Aktuality / Nový modul do aplikácie ELPoz

Nový modul do aplikácie ELPoz

23. 5. 2013

Rozšírenie software databázovej aplikácie ELPoz - Elektronická Evidencia Pozemkov o modul Porasty.

Doprogramovaním modulu Porasty do software ELPoz dosiahneme ďalších požadovaných funkcionalít:


 • Program bude pracovať aj s lesnými porastami 
• Tie si dokáže načítať z grafického GIS prieniku a spojí ich s parcelami a vlastníkmi
• V tabuľke vlastníkov bude možnosť vybrať konkrétnych vlastníkov o ktorých máte záujem a program prepočíta ich majetok – parcely na porasty
• Software potom spočíta aj percentuálne zastúpenie vybraných vlastníkov v parcelách a porastoch
• Možnosť tlačiť viacero typy zostáv s porastami

Bližšie informácie o software nájdete v sekcií Vývoj software/ELPoz.
© 2011. KAnet. All rights reserved. Mapa stránky | Powered by Kentico CMS for ASP.NET