Anketa

Máte dostatok informácií o nás a našich riešeniach ?

Aktuality / Microsoft: Windows XP je šesťkrát rizikovejší ako Windows 8

Microsoft: Windows XP je šesťkrát rizikovejší ako Windows 8

24. 10. 2013

Bezpečnosť Windows XP nevychádza v porovnaní s vyššími Windows práve najlepšie. Aj takto chce Microsoft odkloniť ľudí od xpéčok.

Microsoft používa rôzne metódy k tomu, aby čo najviac „odlákal“ používateľov od svojho operačného systému Windows XP. Dôvodom je najmä skutočnosť, že po 8. apríli budúceho roka už prestane pre spomínanú platformu poskytovať technickú podporu. Teda vrátane vydávania bezpečnostných záplat. Existovať bude len výnimka určená predovšetkým pre veľké podniky, kde sa však za podporu budú platiť celkom slušné finančné prostriedky.
Spoločnosť pritom poukazuje na viacero aspektov, napríklad stenčujúci sa počet produktov, ktoré oficiálne podporujú „xpéčka“. Dôležitým faktom je však aj bezpečnosť platformy a to je riadne silná struna, na ktorú Microsoft hrá.

Doterajšie informácie pridupľovalo najnovšie vydanie štúdie Microsoft Security Intelligence Report (volume 15), ktoré si berie na paškál práve bezpečnosť jednotlivých verzií operačného systému Windows. Microsoftzverejnil zo štúdie kľúčové fakty na blogu Technet.

Štúdia, ktorá analyzovala zistenia z vyše stovky krajín po celom svete, okrem iného poukazuje na veľký rozdiel medzi mierou pokusov o útok na systém či jeho zavírenie a reálnym infikovaním počítačov. Posudzovali sa pritom aktuálne podporované desktopové operačné systémy Windows za prvú polovicu tohto kalendárneho roka - Windows XP (Service Pack 3 - SP3), Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1) aj finálny Windows 8 (RTM).

Miera „stretnutia sa so škodlivými kódmi“ je relatívne podobná pre všetky systémy – v rozmedzí 12,4 až 19,1 percenta, pričom najmenej sú potenciálne ohrození používatelia Windows 8.

973470229.pngDiametrálne odlišná situácia však už nastáva pri vyhodnotení miery reálneho infikovania počítačov. Pri Windows XP bolo potrebné bezpečnostnými produktmi Microsoftu v priemere odstrániť malvér z 9,1 PC (z tisícky skenovaných). Windows Vista dosiahol citeľne lepšie skóre 5,5, potom nasledoval Windows 7 (4,9) a najlepšie vychádza najnovší Windows 8: so skóre 1,6 PC z tisícky skenovaných.

Dá sa podľa Microsoftu skonštatovať, že miera rizika napadnutia škodlivým kódom je pri Windows XP zhruba šesťkrát vyššia než u Windows 8.

Podiely Windows XP na trhu sú pritom stále vysoké. V globále má zhruba 20 – 30 percent, pričom rozšírenosť xpéčok sa líši aj podľa regiónu.

430511100.jpg

Microsoft (opätovne) pripomenul, že vyššia miera napadnutia systému pri Windows XP vyplýva už zo samotného charakteru produktu. Windows XP má zhruba 12 rokov, čo z pohľadu vývoja techniky predstavuje „celú večnosť“. Od čias dizajnovania systému napríklad stúpol počet ľudí využívajúcich internet z 360 miliónov na 2,4 miliardy. Mení sa aj správanie ľudí na internete, expandujú nové služby. Napríklad sociálne siete sú medzi bežnými ľuďmi záležitosťou len posledných rokov.

Z toho vyplýva aj rozširujúci sa počet druhov malvéru, ktorým musia systémy čeliť.

Microsoft pripojil ešte ďalšiu zaujímavú štatistiku. Vyplýva z nej, že za dva roky od ukončenia podpory Windows XP SP2 je miera rizika nakazenia tejto platformy o 66 percent vyššia než v prípade ešte stále podporovaného Windows XP vrátane SP3.

© 2011. KAnet. All rights reserved. Mapa stránky | Powered by Kentico CMS for ASP.NET