Anketa

Máte dostatok informácií o nás a našich riešeniach ?

Aktuality / Nová aktualizácia aplikácie LHE 1.3.30

Nová aktualizácia aplikácie LHE 1.3.30

7. 9. 2016

vo Verzií  1.3.30
 Upravený modul ImortPSL. – Po zmene modulu pre import dielcov/porastov do databázy PSL budú
importované aj údaje kalamity z predchádzajúceho decénia ako úlohy ktoré sa musia vykonať v aktuálnom
decéniu. Pri importe sa rozlišujú údaje porasty, ktoré sú nové a treba ich pridať od tých, ktoré už máte
importované a treba len aktualizovať hodnoty obnovnej ťažby. Po aktualizácií dát už software ďalej počíta
s novým plánom obnovnej ťažby.
Upravené niektoré tlačové zostavy podľa aktuálnej vyhláškyBližšie informácie o software nájdete v sekcií Vývoj software/LHE.
 
© 2011. KAnet. All rights reserved. Mapa stránky | Powered by Kentico CMS for ASP.NET