Aktuality

Anketa

Máte dostatok informácií o nás a našich riešeniach ?

Aktuality

Nová aktualizácia aplikácie LOVEC 1.8.20

Nová aktualizácia obsahuje: Do verzie pribudla možnosť v evidencii uhynutej zveri vybrať a priradiť značku pre nájdenú uhynutú zver. Nemusíte samozrejme značku pridávať ak to nie je potrebné. Pre kontrolu vydanej značky bol upravený zoznam vydaných značiek v karte poľovníka, kde je vidieť ktorá značka bola použitá pre úhyn. Vo verzii zároveň pribudla nová tlačová zostava „Evidencia vydaných a použitých značiek“

Nová aktualizácia aplikácie ELPoz 4.0.12

Verzia 4.0.12 Jednou z požiadaviek GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) je voliteľne zabrániť používateľovi získať dátový výstup z ELPozu, ktorý môže obsahovať osobné údaje. Preto boli všetky údaje ktoré by mohli obsahovať osobné dáta zašifrované v databáze. Tento proces anonymizácie  prebehne pri prvej aktualizácii na ver 4. Zároveň boli niektoré údaje zneprístupnené v zoznamoch vlastníkov a všetkých tlačových zostavách aby software spĺňal nariadenie GDPR. Ďalšou zmenou je pridanie možnosti  aktivovať prihlasovanie do ELPozu pomocou prihlasovacieho mena a hesla čo je tiež požiadavka GDPR. Software bolo  zároveň zmenené základné grafické jadro, čo sa prejaví v zmene v rôznych grafických prvkov, progess baroch a príprave pre GIS modul pre mapové zobrazenie dát vlastníkov.Aktualizáciu na verziu 4  si môžete stiahnuť v sekcíí download.  

Nová aktualizácia aplikácie ELPoz 2.9.80

V Nastavení ELPozu  Pribudla možnosť  zmeniť spôsob formátovania spoločných textov. Dôvod: V niektorých prípadoch ak spoločný text zmluvy "Predmet zmluvy" prekročil veľkosť jednej strany, vytlačenie na niektorých tlačiarňach (aj náhľad) nebol možný. Stránka sa zbortila a písmo zmenilo. Ked v nastavení zapnete voľbu "Vypnúť formátovanie spoločných textov v zmluvách" tento problém odstránite. Pribudla možnosť nastaviť tlač len prvej strany.   Touto voľbou máte možnosť  vytlačiť len prvú stranu zmluvy z údajmi z programu a ostatné strany ako obsah "predmet zmluvy si môžete vytlačiť napr. v Microst Worde.  Týmto nastavením sa vypne aj tlač poriadia a počtu strán stránkovania.Aktualizáciu si môžete stiahnuť v sekcíí download.  

Nová aktualizácia aplikácie LHE 1.3.30

vo Verzií  1.3.30  Upravený modul ImortPSL. – Po zmene modulu pre import dielcov/porastov do databázy PSL budú importované aj údaje kalamity z predchádzajúceho decénia ako úlohy ktoré sa musia vykonať v aktuálnom decéniu. Pri importe sa rozlišujú údaje porasty, ktoré sú nové a treba ich pridať od tých, ktoré už máte importované a treba len aktualizovať hodnoty obnovnej ťažby. Po aktualizácií dát už software ďalej počíta s novým plánom obnovnej ťažby. Upravené niektoré tlačové zostavy podľa aktuálnej vyhlášky

Nová aktualizácia aplikácie LHE 1.3.14

vo Verzií  1.3.10 Pridaná Evidencia súhlasov na ťažbu dreva  v ďalších verziach upravený a doplnený modul Evidencia súhlasov na ťažbu dreva. Bol zmenený spôsob navrhovania špecifikácie a označovania,  pridaná možnosť prepočtu z priestorových metrov na m3, pridaná možnosť uložiť a vytlačiť adresu fyzickej osoby.... 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
© 2011. KAnet. All rights reserved. Mapa stránky | Powered by Kentico CMS for ASP.NET