Domov

Anketa

Máte dostatok informácií o nás a našich riešeniach ?

Vítame Vás na stránkach firmy KAnet

Firma KAnet soft-net services pôsobí na slovenskom trhu od roku 1998. Od dodávateľa hardware a software sa postupne vyvinula na spoločnosť poskytujúcu komplexné riešenia v oblasti informačných technológií.

Medzi hlavné portfólio patrí vývoj software a "networking" oblasť informačných technológií. Poskytujeme široké spektrum služieb od dodávky softwérových riešení  dodávky infraštruktúry, servisu, cez správu a údržbu software až po komplexné služby v tejto oblasti.

Naša spoločnosť ponúka komplexné služby v oblasti informačných technológií s osobitným prístupom a dôrazom na špecifické požiadavky a potreby Vás, nášho zákazníka.

Sme autorizovaným partnerom spol. GTS Slovakia, a.s. pre predaj komplexných telekomunikačných a dátových služieb, autorizovaným partnerom spoločnosti Microsoft, partnerom spoločnosti ESET (Nod32, ESS), partnerom spoločnosti Webhouse s.r.o. pre webhosting .

Dôležitým cieľom je zavádzanie nových progresívnych technológií hlavne v oblasti aplikačného sofware,  počítačových sietí, komunikácií, internetu a intranetu, na ktoré sa v súčasnej dobe kladie čoraz väčší dôraz.

Posledné aktuality

Nová aktualizácia aplikácie LHE 1.3.30

vo Verzií  1.3.30  Upravený modul ImortPSL. – Po zmene modulu pre import dielcov/porastov do databázy PSL budú importované aj údaje kalamity z predchádzajúceho decénia ako úlohy ktoré sa musia vykonať v aktuálnom decéniu. Pri importe sa rozlišujú údaje porasty, ktoré sú nové a treba ich pridať od tých, ktoré už máte importované a treba len aktualizovať hodnoty obnovnej ťažby. Po aktualizácií dát už software ďalej počíta s novým plánom obnovnej ťažby. Upravené niektoré tlačové zostavy podľa aktuálnej vyhlášky

Nová aktualizácia aplikácie LHE 1.3.14

vo Verzií  1.3.10 Pridaná Evidencia súhlasov na ťažbu dreva  v ďalších verziach upravený a doplnený modul Evidencia súhlasov na ťažbu dreva. Bol zmenený spôsob navrhovania špecifikácie a označovania,  pridaná možnosť prepočtu z priestorových metrov na m3, pridaná možnosť uložiť a vytlačiť adresu fyzickej osoby.... 

© 2011. KAnet. All rights reserved. Mapa stránky | Powered by Kentico CMS for ASP.NET